Ochrana dát

Ochrana dát ako priorita:

Ochrana dát a bezpečnosť informácií sú súčasťou našej podnikovej politiky. Toto vyhlásenie o ochrane dát vysvetľuje, ktoré informácie – počas vašej návštevy na našej stránke – zaznamenávame a ako sa tieto informácie používajú. Neplatí však pre webové stránky spoločností, ktoré nepatria k spoločnosti, aj keď tieto externé webové stránky obsahujú odkaz na túto webovú stránku. Naša webová stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky iných poskytovateľov, na ktoré sa toto vyhlásenie o ochrane dát nevzťahuje.

 

Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov:

Keď navštívite našu webovú stránku (www.gerhat.eu), náš webový server to zaznamená na účely bezpečnosti systému dočasne názov domény alebo IP adresu počítača požadujúceho prístup a dátum prístupu v rámci spojenia. Za určitých okolností ukladáme niektoré informácie vo forme tzv. „Cookies“ vo vašom prehliadači, aby sme mohli našu webovú stránku optimalizovať podľa vašich preferencií. Osobné údaje presahujúce uvedený rámec ako meno, adresa, telefónne číslo alebo e-mailová adresa sa nezaznamenávajú, iba že by ste tieto údaje uviedli dobrovoľne, napr. v rámci ankety, súťaže, informačného dopytu alebo dobrovoľným vypísaním kontaktného formulára. Osobné údaje, ktoré sa zaznamenajú počas návštevy webovej stránky našej spoločnosti, sa spracúvajú výhradne podľa zákonných predpisov SR.

 

Použitie a odovzdanie osobných údajov:

Vaše osobné údaje používame iba na účely technickej administrácie webovej stránky a na splnenie vašich želaní a požiadaviek. Iba vtedy, keď nám na to dáte vopred svoj súhlas, použijeme tieto údaje aj na ankety týkajúce sa produktov a na marketingové účely – ale iba v miere potrebnej pre každý špecifický prípad. Okrem toho dáta sprístupníme štátnym úradom, keď je toto predpísané zákonom. Naši zamestnanci a naše obchodné miesta sú povinné zachovávať diskrétnosť.

 

Ochrana mládeže:

Deti a mladiství do 18 rokov by nemali poskytovať svoje osobné údaje bez súhlasu svojich rodičov.

 

Vlastné dáta:

Použitie kontaktných údajov zverejnených v rámci tiráže alebo porovnateľných informácií tretími osobami na zasielanie výslovne nevyžiadaných informácií nie je dovolené. Právne kroky voči odosielateľom tzv. nevyžiadanej pošty (spam), porušujúcim tento zákaz, sú vyhradené.

 

Google Analytics:

Táto webová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „Cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie, ktoré Cookies vytvoria o vašom používaní tejto webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) sa prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Google tieto informácie použije na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavenia reportov o aktivitách webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb spojených s použitím webovej stránky a internetu. Google tieto informácie poskytne tiež tretím stranám, pokiaľ je to predpísané zákonom a pokiaľ tretie strany tieto dáta spracúvajú z poverenia spoločnosti Google. Google v žiadnom prípade nespojí vašu IP adresu s inými dátami Google. Inštalácii Cookies môžete zabrániť príslušným nastavením vášho prehliadacieho softvéru, upozorňujeme však na to, že v tom prípade nemusí byť možné v plnom rozsahu využívať všetky funkcie webovej stránky. Použitím tejto webovej stránky vyhlasujete, že súhlasíte so spracovaním dát, ktoré o vás zhromažďuje spoločnosť Google, vyššie opísaným spôsobom a na vyššie uvedený účel. So zisťovaním a využívaním vašej IP adresy prostredníctvom Google Analytics môžete kedykoľvek nesúhlasiť s účinkom pre budúcnosť. Bližšie informácie o tom nájdete na: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk